Zasady i warunki

Zasady i warunki

Artykuł 1. Zastosowanie
1.1 Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień i umów dotyczących równomiernego oświetlenia.
1.2 Przyjęcie oferty lub złożenie zamówienia oznacza akceptację zastosowania niniejszych warunków.
1.3 Postanowienia niniejszych Warunków można odstąpić wyłącznie na piśmie, w takim przypadku pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.
1.4 Wszelkie prawa i roszczenia, jak określono w niniejszych Warunkach i wszelkich innych umowach w celu uproszczenia, są również przewidziane na rzecz pośredników i innych stron trzecich zaangażowanych przez Verwek.
Artykuł 2. Oferty / umowy
2.1 Wszystkie oferty simiglighting są bez zobowiązań, a simiglighting wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany cen, w szczególności gdy jest to konieczne na podstawie przepisów (prawnych). Zobacz także artykuł 3.6. Kody rabatowe i promocje nie dotyczą produktów niestandardowych.
2.2 Umowa zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez simiglighting. simiglighting ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub dołączyć określone warunki do dostawy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeśli zamówienie nie zostanie zaakceptowane, simiglighting powiadomi o tym w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania zamówienia.
Artykuł 3. Ceny i płatności
3.1 Ceny podane za oferowane produkty i usługi wyrażone są w euro, w tym VAT, w tym koszty obsługi i wysyłki, wszelkie podatki i inne opłaty, chyba że zaznaczono inaczej lub uzgodniono na piśmie.
3.2 Płatności należy dokonać bez rabatu lub rekompensaty w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, jeśli dotyczy ona dostaw na terenie Polska., oraz w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, jeśli dotyczy dostaw poza terytorium Polska., chyba że uzgodniono inaczej pisanie.
3.3 Płatności można dokonać przedpłatą lub za pośrednictwem bankowości internetowej iDEAL. W przypadku płatności bankiem lub giro datą płatności jest data uznania konta giro lub bankowego simiglighting.
3.4 W przypadku przekroczenia terminu płatności simiglighting może ustalić, czy zamówienie zostanie anulowane.
3.5 Jeśli ceny za oferowane produkty i usługi wzrosną w okresie między zamówieniem a jego realizacją, masz prawo anulować zamówienie lub rozwiązać umowę w ciągu pięciu (5) dni od powiadomienia o podwyższeniu ceny poprzez jednoczesne podświetlenie.
Artykuł 4. Dostawa
4.1 znać czasy dostaw określone przez simiglighting; W przypadku produktów, które są w magazynie, czas dostawy wynosi od 7 do 30 dni roboczych, aw przypadku produktów, których nie ma w magazynie, obowiązuje czas dostawy od 7 do 31 dni roboczych. Jeśli czas dostawy nie jest możliwy, simiglighting poinformuje Cię na czas i zaoferuje możliwość rozwiązania umowy lub uzgodnienia nowego terminu dostawy z simiglighting. Jeśli umowa zostanie rozwiązana, kwoty już zapłacone zostaną zwrócone w ciągu 30 dni.
4.2 Dostawa produktów odbywa się w miejscu i czasie, kiedy produkty są gotowe do wysyłki do Ciebie.
Artykuł 5. Zastrzeżenie prawa własności
5.1 Własność dostarczonych produktów przeniesie się tylko wtedy, gdy zapłacisz wszystko, co jesteś winien simiglighting zgodnie z jakąkolwiek umową. Ryzyko związane z produktami przechodzi już na ciebie w momencie dostawy.
Artykuł 6. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
6.1 Musisz w pełni i bezwarunkowo przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej, które spoczywają na produktach dostarczanych przez simiglighting.
6.2 Simiglighting nie gwarantuje, że dostarczone do ciebie produkty nie naruszają (niepisanych) praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej osób trzecich.

Artykuł 7. Zwroty / Prawo zwrotu

7.1 Masz obowiązek sprawdzić przy dostawie, czy produkty spełniają warunki umowy. Jeśli tak nie jest, musisz powiadomić o tym jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu czternastu (14) dni (w tym weekendu) po dostawie lub po możliwej obserwacji, na piśmie / e-mailem i umotywowany.
7.2 Jeśli zostanie wykazane, że produkty nie są zgodne z umową, simiglighting ma możliwość zastąpienia odpowiednich produktów nowymi, jeśli są na magazynie, za zwrotem.
7.3 Jeśli nie chcesz kupować produktu z jakiegokolwiek powodu, jako osoba prywatna masz prawo zwrócić produkt do simiglight w ciągu czternastu (14) dni roboczych po dostawie. Obowiązują następujące warunki – produktu nie można było użyć – produkt należy zwrócić nieuszkodzony i kompletny w oryginalnym opakowaniu.

Zasady i warunki simig