VilkåR For Service

VilkåR For Service

OVERSIGT
Denne hjemmeside drives af SimigLighting. På hele webstedet henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til SimigLighting. SimigLighting tilbyder denne hjemmeside, inklusive alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra denne side til dig, brugeren, betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser angivet her.
Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, engagerer du dig i vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Tjenestevilkår", "Betingelser"), inklusive disse yderligere vilkår og betingelser og politikker refereret heri og/eller tilgængelig via hyperlink. Disse servicevilkår gælder for alle brugere af webstedet, inklusive uden begrænsning brugere, som er browsere, leverandører, kunder, forhandlere og/eller bidragydere af indhold.
Læs venligst disse vilkår og betingelser for service omhyggeligt, før du tilgår eller bruger vores hjemmeside. Ved at tilgå eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge nogen tjenester. Hvis disse servicevilkår betragtes som et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse servicevilkår.
Alle nye funktioner eller værktøjer, der føjes til den nuværende butik, er også underlagt servicevilkårene. Du kan til enhver tid gennemgå den seneste version af servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer.
AFSNIT 1 – VILKÅR FOR ONLINEBUTIK
Ved at acceptere disse servicevilkår erklærer du, at du er mindst myndig i din bopælsstat eller -provins, eller at du er over myndighedsalderen i din bopælsstat eller -provins, og du har givet os dit samtykke at tillade nogen af dine mindreårige pårørende at bruge dette websted.
Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke under brugen af tjenesten overtræde nogen love i din jurisdiktion (inklusive, men ikke begrænset til love om ophavsret).
Du må ikke overføre orme eller vira eller nogen kode af destruktiv karakter.
Et brud på eller overtrædelse af nogen af vilkårene vil resultere i en øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.
AFSNIT 2 – GENERELLE BETINGELSER
Vi forbeholder os retten til til enhver tid at nægte service til nogen af enhver grund.
Du forstår, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at tilpasse og tilpasse sig tekniske krav til tilslutning af netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførsel over netværk.
Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på webstedet, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os .
Overskrifterne brugt i denne aftale er kun inkluderet for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.
AFSNIT 3 – NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUELLE OPLYSNINGER
Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der gøres tilgængelige på dette websted, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke stoles på eller bruges som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere rettidige informationskilder. Enhver tillid til materialet på denne side er på din egen risiko.
Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og gives kun til din reference. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet på denne side til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere nogen information på vores side. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores side.
AFSNIT 4 – ÆNDRINGER AF TJENESTE OG PRISER
Priserne for vores produkter kan ændres uden varsel.
Vi forbeholder os retten til til enhver tid at ændre eller afbryde tjenesten (eller enhver del eller indhold deraf) uden varsel til enhver tid.
Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesten.
AFSNIT 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)
Visse produkter eller tjenester kan være tilgængelige udelukkende online via webstedet. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller byttes i henhold til vores returpolitik.
Vi har gjort alt for at vise så præcist som muligt de farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af enhver farve vil være nøjagtig.
Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet, til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os retten til at begrænse mængden af produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel, efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud for ethvert produkt eller en tjeneste, der er lavet på dette websted, er ugyldigt, hvor det er forbudt.
Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, informationer eller andet materiale købt eller opnået af dig vil leve op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.
AFSNIT 6 – NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER
Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring af eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.
Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.
AFSNIT 7 – VALGFRI VÆRKTØJ
Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har kontrol eller input over.
Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som tilgængelige" uden nogen garantier, repræsentationer eller betingelser af nogen art og uden nogen påtegning. Vi påtager os intet ansvar som følge af eller relateret til din brug af valgfri tredjepartsværktøjer.
Enhver brug af dig af valgfri værktøjer, der tilbydes via webstedet, er helt på din egen risiko og eget skøn, og du bør sikre, at du er bekendt med og godkender de betingelser, som værktøjerne leveres af den eller de relevante tredjepartsudbydere på.
Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester er også underlagt disse servicevilkår.
AFSNIT 8 – TREDJEPARTSLINKS
Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan omfatte materialer fra tredjeparter.
Tredjepartslinks på dette websted kan lede dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og vil ikke have noget ansvar eller ansvar for tredjepartsmaterialer eller -websteder eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.
Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller skade relateret til køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. Gennemgå omhyggeligt tredjepartens politikker og praksis, og sørg for, at du forstår dem, før du engagerer dig i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.
AFSNIT 9 – BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDELSER
Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke bidrag (f.eks. konkurrencebidrag) eller uden en anmodning fra os sender du kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, med post eller på anden måde (samlet "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid og uden begrænsninger kan redigere, kopiere, udgive, distribuere, oversætte og på anden måde bruge eventuelle kommentarer, som du videresender til os i ethvert medie. Vi er og skal ikke være forpligtet til (1) at opretholde eventuelle kommentarer i fortrolighed; (2) at betale kompensation for eventuelle kommentarer; eller (3) at svare på eventuelle kommentarer.
Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter vores skøn vurderer er ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, obskønt eller på anden måde stødende eller krænker nogen parts intellektuelle ejendom eller disse Servicevilkår .
Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighed eller anden personlig eller ejendomsret. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, fornærmende eller uanstændigt materiale eller indeholde nogen computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller enhver relateret hjemmeside. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, foregive at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er alene ansvarlig for dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for eventuelle kommentarer indsendt af dig eller nogen tredjepart.
AFSNIT 10 – PERSONOPLYSNINGER
Din indsendelse af personlige oplysninger gennem butikken er underlagt vores privatlivspolitik. Hvis du vil vide mere om det, kan du se vores side med privatlivspolitik.
AFSNIT 11 – FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER
Lejlighedsvis kan der være information på vores websted eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relatere til produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktfragtomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (inklusive efter du har afgivet din ordre) .
Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i Tjenesten eller på nogen relateret hjemmeside, herunder uden begrænsning, prisoplysninger, undtagen som krævet ved lov. Ingen specificeret opdaterings- eller opdateringsdato, der anvendes i tjenesten eller på noget relateret websted, bør tages for at angive, at alle oplysninger i tjenesten eller på et relateret websted er blevet ændret eller opdateret.
AFSNIT 12 – FORBUDT ANVENDELSE
Ud over andre forbud som angivet i vilkårene og betingelserne for service, må du ikke bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan blive brugt på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af Tjenesten eller af enhver relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spam, phish, pharm, påskud, spider, crawl eller scrape; (j) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller enhver relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os retten til at afslutte din brug af Tjenesten eller enhver relateret hjemmeside for at overtræde nogen af de forbudte anvendelser.
AFSNIT 13 – FRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING
Vi garanterer, repræsenterer eller garanterer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.
Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brugen af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.
Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel til dig.
Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten, leveres (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) 'som de er' og 'som tilgængelige' til din brug, uden nogen repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.
SimigLighting, vores direktører, officerer, medarbejdere, tilknyttede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere skal i intet tilfælde være ansvarlige for nogen skade, tab, krav, eller enhver direkte, indirekte, tilfældig, strafferetlig, speciel eller følgeskade af enhver art, herunder, uden begrænsning, tabt fortjeneste, tabt omsætning, mistede besparelser, tab af data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatning (inklusive uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, der opstår som følge af din brug af tjenesten eller produkter, der er indkøbt ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav relateret på nogen måde til din brug af tjenesten eller ethvert produkt, inklusive, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold, eller enhver form for tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er udsendt, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selvom informeret om deres mulighed. Fordi nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, i sådanne stater eller jurisdiktioner, er vores ansvar begrænset i det maksimale omfang, loven tillader.
AFSNIT 14 – ERSTATNING
Du accepterer at skadesløs, forsvare og holde www.simiglighting.pl og vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, embedsmænd, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af dit brud på disse vilkår og betingelser for service eller de dokumenter, de inkorporerer ved reference, eller din overtrædelse af nogen lov eller en tredjeparts rettigheder.
AFSNIT 15 – ADSKELBARHED
I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for tjenesten bestemmes som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den ikke-håndhævende del skal anses for at være adskilt fra disse vilkår for Service, skal en sådan afgørelse ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre resterende bestemmelser.
AFSNIT 16 – OPSIGELSE
Parternes forpligtelser og forpligtelser, der er pådraget før opsigelsesdatoen, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål.
Disse servicevilkår er effektive, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse servicevilkår ved at give os besked om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores side.
Hvis du efter vores egen skøn undlader, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde ethvert vilkår eller bestemmelse i disse servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle skyldige beløb til og med opsigelsesdatoen; og/eller kan derfor nægte dig adgang til vores tjenester (eller en del heraf).
AFSNIT 17 – HELE AFTALE
Hvis vi ikke udøver eller håndhæver nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser for service, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.
Disse vilkår og betingelser for tjenesten og alle politikker eller driftsregler, som er opslået af os på dette websted eller i forbindelse med tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag , hvad enten det er mundtligt eller skriftligt, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle tidligere versioner af Servicevilkårene og -betingelserne).
Eventuelle uklarheder i fortolkningen af disse servicevilkår skal ikke fortolkes over for den udarbejdende part.
AFSNIT 18 – ÆNDRINGER I VILKÅR FOR SERVICE
Du kan til enhver tid se den seneste version af Servicevilkårene og -betingelserne på denne side.
Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller tjenesten efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer til disse servicevilkår udgør accept af disse ændringer.
AFSNIT 19 – KONTAKTOPLYSNINGER
Spørgsmål om vilkår og betingelser for service skal sendes til os på [email protected] .
AFSNIT 20 – OMSTILLINGSSKAT
Gældende moms vil blive tilføjet din ordre for forsendelser til beboere, hvis lovene i dit område kræver det.
AFSNIT 21 – ANSVARSFRIGIVELSE
Hverken www.simiglighting.pl eller vores leverandører er ansvarlige for indirekte, særlige, følgeskader eller tilfældige skader, herunder, uden begrænsning: tabt fortjeneste eller indtægt, omkostninger til erstatningsvarer, tab eller skade på varer eller tjenester, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge dette websted eller ethvert produkt købt fra www.simiglighting.pl , skader som følge af brug af eller tillid til de foreliggende oplysninger, selvom www.simiglighting.pl eller dets leverandører er blevet informeret om muligheden herfor.
AFSNIT 22 – TOLDAFGIFTER
Vi er ansvarlige for 20% af eventuelle tariffer og toldgebyrer. Hvis du vil vide flere detaljer, bedes du kontakte os på [email protected]
AFSNIT 23 – KAMPAGNER
Når du bruger kuponkoder, skal du være opmærksom på, at vi kun accepterer én kode, der blev leveret. Kuponer kan kun anvendes på varer, der ikke er en del af en igangværende kampagne.
Vi kører nogle gange kampagner, hvor vi sponsorerer en gratis gave eller en gratis lampe, hvis en bestemt ordreminimumsværdi er opfyldt. Vi giver kun én gratis lampe eller giver pr. kunde.
AFSNIT 24 – PRISFEJL
På grund af menneskelige fejl kan vores side angive en lejlighedsvis forkert pris. Selvom vi gør alt for at sikre, at disse fejl ikke sker, kan www.simiglighting.pl ikke love, at der ikke vil være forkerte priser. I tilfælde af at der findes en fejl, vil vi informere kunden inden ordren afgives. På det tidspunkt vil kunden have mulighed for at afgive ordren med den korrekte pris, eller at annullere sin ordre fuldstændigt.
www.simiglighting.pl gør alt for at give pålidelig information; vi garanterer dog ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af oplysninger, der vises på hjemmesiden. Hjemmesiden kan indeholde fejl og udeladelser vedrørende produktbeskrivelse, priser og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette eller opdatere fejl eller udeladelser og til at ændre oplysninger efter vores skøn uden forudgående varsel. Vi forbeholder os også retten til at annullere en ordre på et produkt i tilfælde af en fejl eller udeladelse i beskrivelsen af et sådant produkt, herunder ukorrekte prisoplysninger, hvad enten det skyldes en trykfejl, en fejl i oplysninger modtaget fra vores leverandører eller andet. .
AFSNIT 25 – ANNULLERDE BESTILLINGER
Du kan annullere en ordre, der ikke er blevet afsendt inden for 24 timer efter ordren er afgivet, medmindre det er en specialbestilling eller et tilpasset produkt. Vi forbeholder os retten til at fratrække et annulleringsgebyr på minimum op til 25 % for alle ordrer, der annulleres efter 24 timer. Alle aflysninger skal ske skriftligt og sendes til vores e-mail:[email protected] og bekræftes af os.
Ordrer, der allerede er afsendt, kan ikke annulleres. Alle 220V produkter og varer over $10.000 vil blive specialbestilt til dig og kan ikke annulleres, når først ordren er afgivet. Hvis en ordre blev afsendt, og du ønsker at annullere ordren, er du ansvarlig for eventuelle udgående og returforsendelsesomkostninger.
Specielle ordre produktlinjer, der ikke kan annulleres, når ordren er afgivet, er følgende: Vetrilamp, Verpan og Visio.
AFSNIT 26 – Europæiske – amerikanske modeller
Vi er forpligtet til at give en førsteklasses kundeoplevelse med vores produkter. Under nogle omstændigheder sender vi muligvis et produkt, der angiver spændingen på 220V i stedet for spændingen på 110V. På trods af at du havde bestilt 110V-modellen, er der nogle gange ikke en sådan version tilgængelig. Grunden til det er, at visse lysarmaturer er fremstillet til det verdensomspændende marked. Du kan absolut køre dit armatur, der angiver 220V på 110V amerikansk spænding. Den dækker hele spændingsområdet og er sikker at bruge.
Stik: Nogle gange er det nødvendigt at sende lysarmaturer med EU-stik til lande uden for EU. I sådanne tilfælde vil en adapter blive leveret gratis.
AFSNIT 27 – GÆLDENDE LOV

Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i HK.

Hvis du har problemer under indkøbsprocessen, skal du ikke indlede nogen tvist hos PayPal og kontakte os på su[email protected]. Vi vil behandle enhver sag godt for dig.

Log ind

Megamenu

Din indkøbskurv

Der er ikke flere varer i din indkøbskurv