Upphovsrättsmeddelande

Upphovsrättsmeddelande

På Simiglighting har vi största hänsyn till immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, varumärken, patent, mönster och affärshemligheter. Vi värdesätter djupt skyddet av dessa rättigheter och strävar efter att säkerställa lagligheten för alla produkter och bilder som visas på vår webbplats. Men med tanke på det omfattande utbudet av tillgängliga artiklar kan oavsiktliga utelämnanden inträffa.
Om du är en immateriell egendomsägare eller en auktoriserad representant och anser att någon produkt som listas på vår webbplats gör intrång i dina rättigheter ber vi dig att omedelbart kontakta oss. Du kan vara säker på att vi är fullt engagerade i att vidta omedelbara åtgärder för att skydda dina legitima rättigheter.
För att initiera ett upphovsrätts- eller varumärkesanspråk, vänligen ge oss följande information via e-post på [email protected]:
1. Bevis på din identitet, som visar att du är den rättmätige ägaren eller en auktoriserad representant för den påstådda intrångsprodukten eller bilden.
2. En heltäckande beskrivning av verket eller materialet i fråga, inklusive dess exakta plats på vår webbplats (produkt-URL).
3. Tillräcklig kontaktinformation för att vi ska kunna nå dig, såsom din adress, telefonnummer eller e-postadress.
4. Ett uttalande som uttrycker din genuina övertygelse om att den omtvistade användningen är otillåten av upphovsrätten eller annan immateriell egendomsägare, dess ombud eller lagen.
5. Identifiering av den immateriella egendom som påstås ha gjorts intrång på vår webbplats (t.ex. "XYZ Copyright", "ABC-varumärke, registrerat nr. 123456, registrerat 1/1/04"). I fallet med varumärkesintrång, vänligen ange varumärkesregistreringsnumret eller en länk till den första publiceringsplattformen, webbadressen till verket/bilden som gör intrång och eventuella ytterligare bevis som styrker ditt ägande eller tillstånd att använda varumärket.
6. En deklaration som bekräftar riktigheten av den tillhandahållna informationen och, under straff för mened, som hävdar att du är den rättmätige ägaren av immateriella rättigheter eller en auktoriserad representant som agerar på deras vägnar.
Observera att vår e-postadress, [email protected], endast är avsedd för upphovsrättsrelaterade klagomål. För alla andra frågor, vänligen rikta dina frågor till vårt kundsupportteam. Vi är fullt engagerade i att omedelbart ta itu med alla frågor som rör påstådda immaterialrättstvister och att säkerställa skyddet av ägarnas rättigheter.
Vi uppmuntrar uppriktigt ärliga och rättvisa klagomål och behandlar var och en med största allvar. Var dock medveten om att en falsk anmälan om intrång kan leda till juridiska konsekvenser, inklusive skadestånd och advokatarvoden. Om du är osäker på materialet i fråga, rekommenderar vi starkt att du konsulterar en jurist innan du fortsätter med ett meddelande. Vi uppskattar djupt ditt orubbliga engagemang för att skydda immateriella rättigheter, och vi ser ivrigt fram emot att samarbeta med dig för att säkerställa lagligt skydd.

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att fortsätta besöka denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.

Logga in

Megamenu

Din varukorg

Din varukorg är tom.