Villkor

Villkor

Avsnitt 1. Ansökan
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, beställningar och kontrakt för enhetlig belysning.
1.2 Genom att acceptera ett erbjudande eller göra en beställning accepterar du dessa villkor.
1.3 Bestämmelserna i dessa villkor kan endast avstå skriftligen, i vilket fall de återstående bestämmelserna förblir i full kraft.
1.4 Alla rättigheter och anspråk, som anges i dessa villkor och andra kontrakt för att förenkla, tillhandahålls också till mellanhänder och andra tredje parter som anlitas av Verwek.
Avsnitt 2. Erbjudanden / avtal
2.1 Alla simiglighting-erbjudanden är utan förpliktelser och simiglighting förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra priser, särskilt när det krävs enligt (lagliga) regler. Se även artikel 3.6. Rabattkoder och kampanjer gäller inte för icke-standardprodukter.
2.2 Kontraktet ingås först efter att beställningen har godkänts av simiglighting. simiglighting har rätt att vägra att acceptera en beställning eller att koppla vissa villkor till leveransen, såvida inte annat uttryckligen anges. Om din beställning inte accepteras kommer simiglighting att meddela dig inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av beställningen.
Avsnitt 3. Priser och betalning
3.1 De angivna priserna för de produkter och tjänster som erbjuds uttrycks i euro, inklusive moms, inklusive hanterings- och fraktkostnader, alla skatter och andra avgifter, såvida inget annat anges eller avtalas skriftligen.
3.2 Betalningar måste göras utan rabatt eller kompensation inom trettio (30) dagar från fakturadatum, om det gäller leveranser inom Polen, och inom trettio (30) dagar från fakturadatum, om det gäller leveranser utanför Polen., om inte annat avtalats skriftligen.
3.3 Betalning kan göras i förväg eller via iDEAL Online Banking. När det gäller bank- eller girobetalningar är betalningsdatumet det datum då giro- eller bankkontokontot krediteras.
3.4 Om betalningsfristen överskrids kan simiglighting avgöra om beställningen kommer att annulleras.
3.5 Om priserna för de erbjudna produkterna och tjänsterna ökar under perioden mellan beställningen och dess genomförande, har du rätt att annullera beställningen eller säga upp avtalet inom fem (5) dagar från meddelandet om prishöjningen genom samtidig markering.
Avsnitt 4. Leverans
4.1 känna till leveranstiderna som bestäms av simiglighting; För produkter som finns i lager är leveranstiden 7 till 30 arbetsdagar och för produkter som är slut i lager är leveranstiden 7 till 31 arbetsdagar. Om en leveranstid inte är möjlig kommer simiglighting att informera dig i tid och erbjuda att säga upp avtalet eller komma överens om ett nytt leveransdatum med simiglighting. Om kontraktet sägs upp återbetalas redan betalade belopp inom 30 dagar.
4.2 Leverans av produkter sker på en plats och tidpunkt då produkterna är redo att skickas till dig.
Avsnitt 5. Förbehåll för ägande
5.1 Äganderätten till de levererade produkterna överförs endast om du betalar allt som du är skyldig för simlightlighting enligt något kontrakt. Produkterna har redan överförts vid leveransen.
Artikel 6. Immateriella och industriella rättigheter
6.1 Du måste helt och utan villkor följa alla immateriella och industriella äganderättigheter som är knutna till produkterna som tillhandahålls av simiglighting.
6.2 Simiglighting garanterar inte att de produkter som levereras till dig inte bryter mot tredje parts (oskrivna) immateriella och / eller industriella äganderätt.

Avsnitt 7. Returer / Returrätt

7.1 Du är ansvarig för att kontrollera att produkterna överensstämmer med villkoren i avtalet vid leverans. Om detta inte är fallet måste du meddela det så snart som möjligt och under alla omständigheter inom fjorton (14) dagar (inklusive helgen) efter leverans eller efter eventuell observation, skriftligen / via e-post och motiverat.
7.2 Om det visas att produkterna inte överensstämmer med avtalet har simiglighting möjlighet att ersätta relevanta produkter med nya, om de finns i lager, mot retur.
7.3 Om du inte vill köpa produkten av någon anledning har du som privatperson rätt att returnera produkten till simiglight inom fjorton (14) arbetsdagar efter leverans. Följande villkor gäller - produkten kunde inte användas - produkten måste returneras oskadad och komplett i originalförpackningen.

Allmänna villkor